Vonzó-e Szent Imre életszentsége egy mai fiatalnak?

2021.11.11

A házasságban megőrzött szüzességgel nem tud mit kezdeni egy mai magyar fiatal. Megértem őt. A házasság és a szüzesség együttes megélését én sem tudnám szívből ajánlani senkinek. Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje, mégis úgy mutat példát a mai fiatal nemzedéknek, hogy házas is, és szűz is volt egyszerre. De ő kivétel, amiről pedig tudjuk, hogy erősíti a szabályt! Máris magyarázom.

Szent István király fia atyja kívánságára házasodott meg egy számunkra ismeretlen nővel, ráadásul az akkori kor szokásainak megfelelően valószínűleg politikai okokból. Nincs is ezzel semmi gond, hiszen ahogy Árpád-házi Szent Erzsébet IV. Lajos türingiai tartománygróffal - szintén politikai okokból - kötött házassága is mutatja, így is meglehetett élni a szerelmet. A házasság pedig Isten rendeléséből és áldásával egy férfi és egy nő között létrejövő szeretetkapcsolat, és a »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!« parancs értelmében gyermekek nemzését is magában foglalja, amelyhez elengedhetetlen a szexuális egyesülés.

Szent Imre herceg azonban a házasságban is megőrizte szüzességét. E döntése meghozatalában fontos szerepet játszott egy legendából ránk maradt esemény:

"Történt pedig egy éjszakán, hogy Imre egyetlen egy szolgája kíséretében titkon elment imádkozni az ősi templomba, amely Veszprém városában, Györgynek, Krisztus dicső vértanújának tiszteletére épült. Itt az oltár előtt imádságba merülve azon elmélkedett szívében, mi lenne az a mindennél kedvesebb áldozat, amelyet ő Istennek felajánlhatna. Hirtelen nagy fényességű ragyogás áradt szét a templom egész belsején, és isteni szózat hangzott fel a magasban: »Kiváló dolog a szüzesség, kívánom tehát tőled szívednek és testednek szüzességét! Ezt ajánld fel nekem, és ebben tarts ki mindvégig!«"(1).

A történet lényege, hogy Szent Imrét Isten hívja meg a szűzi életre, és ezért az emberi érdekeket szolgáló, politikai okokból létrejött házasságában is azt az ősi bibliai elvet követte, amely kimondja: »Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek« (Apcsel 5,29). Feltételezhető, hogy Szent Imre szívesen élt volna szerzetesi életet, ha megtehette volna, de nem tehette, és ebben nem csak a házassága, de a halálát okozó vadkan is megakadályozta. Imre herceget a magyar ifjúság körében a tisztaság példaképéül állították, de vajon miről is szól a tisztaság erénye, amit tőle tanulhatunk?

Senkinek sem tanácsolom, hogy a házasságban őrizze meg a szüzességét Szent Imréhez hasonlóan! Sőt, inkább arra buzdítok, hogy a házastársak minél gyakrabban ajándékozzák oda önmagukat a másiknak a szexuális együttlétekkor, és mégis maradjanak tiszták! A tisztaság erénye ugyanis a házasságban is fontos szerepet játszik, hiszen az a szexuális gondolatainkat, kívánságunkat és viselkedésünket teszi szabaddá az önzéstől, és megteremti a lehetőségét, hogy igazán és hitelesen szeressünk. A házasságban ez a minden kényszer nélküli szabad egyesülést, a teljes önátadást és a másik teljes befogadását, a gondolatban, szóban és cselekedetben való hűséget, valamint a gyermekáldásra való nyitottságot, azaz a fogamzásgátlás minden formájának a kizárását jelenti a házastársak szexuális életében. A házasság előtt állók pedig a szüzesség házasságig való megőrzése, vagy akiknek ez már nem lehetséges, a szexuális élettől való tartózkodás által élhetik meg a tisztaság erényét, amelynek szintén át kell hatnia a gondolatokat, szavakat és tetteket egyaránt.

Szent Imre herceg tehát a házasságban megőrzött szüzességgel egy különleges elhívást kapott Istentől, és ezzel közvetlenül csak egy igen kis létszámú embercsoportnak lehet példaképe, akik valamilyen oknál fogva hozzá hasonló helyzetbe kerülnek. Az olyan fiatalok azonban, akik egy úgymond teljesen hétköznapi házasságra készülnek, amelynek része a szexuális élet is, Szent Imre életszentségének különlegességével nem tudnak mit kezdeni, egyszerűen ők nem akarnak szüzek maradni a házasságban. Sajnos szinte nagyítóval kell keresni az olyan szenteket, akik "normális" házasságban éltek, és akiknek nem csak a különleges hőstetteikről, hanem az életük hétköznapi részleteiről is tudomást szerezhetünk.

Szent Gianna Molla Beretta és férje, Pietro Molla szerelmes leveleiben pont a hétköznapibb, követhetőbb életszentség példája ragyog fel, amely, úgy gondolom, vonzóbb lehet a fiatalok számára. A Molla házaspár úgy állít példát elénk, hogy házasságukban nem maradtak szüzek, és mégis megélték a tisztaságot a házasságon belül, ráadásul mindvégig szerelemesek voltak egymásba, és leveleik tanúskodnak arról is, hogy a szerelem Isten ajándéka, amely az életszentség szerves elemét képezheti. Szent Imre herceg - minden kétséget kizáróan - egy nagy magyar szent, én mégis úgy gondolom, hogy a mai magyar fiataloknak szükségük lenne olyan modern, magyar szentekre, akik a házasságban a tisztaságot nem a szüzesség megőrzésének segítségével élték meg. Olyan magyar szentek szentté válásának útját szeretném elősegíteni, akik a házasságukban a szexuális életüket, annak tisztaságát az Egyház tanításában világosan kifejeződő isteni akarat szerint élik meg. Szerelmes szenteket szeretnék tisztelni! Szent Gianna Molla Beretta és férje, Pietro Molla szerelmes leveleit ezért adja ki a Szent II. János Pál Intézet, hogy egyre több hozzájuk hasonló tiszta, hős és szent keresztény ember mutasson példát fiatalnak és idősnek egyaránt!

Szerző: Tokodi László

(1 ) Az imaórák liturgiája IV. kötet (1991) 1427. old