,,Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot"

2021.04.28

Évről évre egyre több ember szívét érinti meg a lelki adoptálásért végzett imaszolgálat, mely során 9 hónapon keresztül napi 5 perc imával lelki közösséget vállalnak egy-egy megfogant ÉLETÉRT, akit abortusz veszélye fenyeget.

Magyarországon a pálos rend a '90-es években kezdte el terjeszteni ezt az imalehetőséget, mely során a plébániánk híveihez is eljutott e nemes ügy. Templomunkban 1996. március 25-én volt az első fogadalomtétel, ahol Mészáros Domonkos OP atya mutatta be a szentmisét a Megtestesülés-templom alakövénél, és e szentmisében tette le sok hívő a fogadalmat. Két évvel ezelőtt pedig csatlakozott plébániánk a József Szövetséghez, ahhoz az egyesülethez, ahol összefogják és terjesztik a lelki adoptálás lehetőségét.

Az idei évben március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, immár 26. alkalommal tett fogadalmat a Szent László Domonkos Plébánia híveinek népes csoportja. Ezen a napon 18:00-kor az online szentmisét Tokodi László OP celebrálta ezekért a gyermekekért, családjukért és az ő életük védelmében cselekvő emberekért. A domonkos atya prédikációjában a kegyelemről beszélt, melyet Isten különféle módokon ajándékoz az emberek számára. A kegyelem megmutatja, hogy nem az emberi erőfeszítéseken, munkálkodásunkon múlik minden, hanem az Istenen, továbbá segít nekünk abban, hogy önmagunk helyett Istenre irányítsuk a figyelmünket. Isten mindig úgy ajándékoz, hogy nem kényszerít semmire, így arra sem, hogy elfogadjuk ajándékát. A mi döntésünk, hogy együtt akarunk-e munkálkodni a kegyelemmel. Szűz Mária az angyali üdvözletkor rácsodálkozik, hogy kegyelmet talált Istennél, majd neki is ki kellett mondania, hogy elfogadja, sőt befogadja a kegyelem ajándékát. A megtestesült kegyelem, maga Jézus, egész életével, különösen halálával és feltámadásával megadja számunkra, hogy üdvözülhessünk. Isten a mi életünkre már kimondta az Áment (Igen, legyen!), de a mi igenünkre is szükség van.

A homília után idén 32 hívő tett fogadalmat online formában, kinek-kinek a nevét László atya felolvasta és vitte Jézus elé, így a templomtól távol, de szinte személyesen is jelen voltak az imát vállalók, majd egy-egy meggyújtott gyertya mellett, László atya vezetésével először mondták el a napi imát. Ez a gyertya jelképezi a megfogant gyermeket, akit rájuk bíz az Úr az elkövetkező kilenc hónapban. Otthonunk csendjében férjemmel mi is megértettük és átéreztük az imádság szükségességét és mélységét, miközben kértük a családok számára a kegyelmet, hogy otthonaik az élet forrásai és védelmezői legyenek.

Hálaadó szentmise minden hónap 28. napján 18:00 órakor lesz a templomban, mely előtt az imaközösség rövid imaórát tart a védtelen emberi életekért, a MAGZATOKÉRT - reméljük, hamarosan a szentmisén való személyes részvétellel.

A lelki adoptálás megkezdésére bármikor van lehetőség, akár személyesen, akár csoportban. Mindenkit buzdítunk erre a fontos imádkozásra, mely a napi ima és egy tized rózsafüzér elmondásából áll, illetve tetszőleges felajánlást is lehet erre a célra tenni.

Szerző: Dr. Márkus Bernadett