Az 5 legfőbb módja annak, ahogy a MI hatással van a gyermekek értelmi és érzelmi intelligenciájára

2024.05.23
A kép forrása: kilatomagazin.hu
A kép forrása: kilatomagazin.hu

Szerzők: a Defend Young Minds csapata

2024. április 23.

* Ez az első Defend Young Minds sorozat, amely a MI-ról és annak gyermekekre gyakorolt hatásáról szól.

(A cikket eredetileg a Defend Young Minds jelentette meg 2024. április 23-án. Az angol nyelvű szöveg a Defend Young Minds honlapján található meg.)

A Mesterséges Intelligencia (MI) mindenütt megtalálható, a gyerekek pedig nagyon szeretik. Digitális képet vagy videót szeretnél készíteni? Segítségre van szükséged a házihoz? Szeretnél csetelni egy kedvenc hősöddel? Szeretnél zenét létrehozni? A MI képes minderre – sőt, még többre is!

A MI mindenütt jelenlévővé vált, és már számos olyan eszközben megtalálható, amelyet a gyermekeink használnak. Biztosan hasznos, ám a gyermekeinket illetően tele van veszéllyel.

Az egyik óriási kockázat az, hogy a MI erotikus beszélgetést folytathat gyerekekkel. Sok szülő számolt már be nekünk arról, hogy amikor gyermeke a Character AI vagy az AI Boyfriend alkalmazásban csevegett, a tartalom szexuálissá vált.

Az erotikus csevegésen túl, a Mesterséges Intelligencia elsorvaszthatja a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését.

A MI és az értelmi fejlődés

Michael Rich (a mindenki által csak Mediatrician-ként becézett) gyermekorvos elmagyarázza, hogy a képernyő-idő miként befolyásolja az agy fejlődését.

"A fejlődő emberi agy folyamatosan idegi kapcsolatokat épít, közben pedig a kevésbé használtakat elsorvasztja. A digitális média használata pedig aktív szerepet játszik ebben a folyamatban. A képernyőn zajló események java része csupán egy "elsorvasztott" ingert biztosít a fejlődő agynak a valósághoz képest."

Könnyen belátható, hogy a MI miként sorvasztja el a fejlődő agy stimulációját, hiszen szó szerint a felhasználó helyett gondolkodik. Három módját mutatjuk be annak, hogy ez a gyerekekkel hogyan történhet meg.

  • Csökkentett értelmi bevonódás: A gyerekek passzív fogyasztókká válnak, ahelyett, hogy aktív gondolkodók lennének. Amikor a gyermekek a MI-ra fordítják az idejüket, akkor nem olyan tevékenységekbe vonódnak be, amelyek a kritikus gondolkodásukat vagy a problémamegoldó készségeiket ösztönöznék.
  • Korlátozott kreativitás és innováció: A MI által nyújtott kényelem eltántoríthatja a gyerekeket a saját kreativitásuk és találékonyságuk felfedezésétől. A felfedezés és újítás helyett előreprogramozott algoritmusok és megoldások rabjaivá válhatnak.
  • Korlátozott látószög: Ha a gyermekek folyamatosan egyéni igényeikhez szabott, MI által vezérelt tartalmaknak vannak kitéve, azzal korlátozódhat a különféle nézőpontokkal és gondolatokkal való találkozásuk, mely aláássa a kritikus gondolkodásra való és az empatikus képességeiket.

Ötletek, amelyek mentén a szülők táplálhatják gyermekük értelmi fejlődését

Dr. Rich a következőket tanácsolja:

"A gyerekeknek változatos menüre van szükségük online és offline tapasztalatokból, amelybe beletartozik az is, hogy az elméjüknek lehetőséget kell biztosítani az elkalandozásra."

A szülők a következő lehetőségek biztosításával tudják gyermekük kritikus gondolkodását és kognitív fejlődését elősegíteni:

A MI által befolyásolt érzelmi intelligencia

A gyermek fejlődésének másik fontos eleme az érzelmi intelligencia, amelyet gyakran EQ (emocionális kvóciens) vagy EI (emocionális intelligencia) néven neveznek. A Kidshealth.org az EQ-ról azt írja, hogy "az érzelmeink megértésére, használatára és kezelésére vonatkozó képesség. Az EQ segít nekünk erős emberi kapcsolatokat kialakítani, jó döntéseket hozni, és a nehéz helyzetekkel megbirkózni."

Daniel Goleman Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ (Érzelmi Intelligencia: Miért fontosabb, mint az IQ?) című könyvében írja:

"A kutatások arra engednek következtetni, hogy az érzelmi intelligencia kétszer olyan erős előrejelzője a későbbi sikerességnek, mint az értelmi intelligencia. A magas EQ-val rendelkező emberek egészségesebb kapcsolatokkal rendelkeznek, könnyebben alkalmazkodnak a környezetükhöz, és jobb készségekkel rendelkeznek céljaik elérése kapcsán."

Sean Grover, LCSW (okleveles klinikai szociális dolgozó), pedig azt írja a Psychology Today-ben:

"A technológiára fordított nagyobb időmennyiség azt jelenti, hogy kevesebb időt fordítasz a saját gondolataidra és érzéseidre, amelyek a tudatos jelenlét (mindfulness) sava-borsát jelentik. A technika-függőség növekedésével a gyerekek az ön-elidegenedés állapotában élnek, amikor saját emocionális lényüktől idegenednek el, ezáltal az öntudatosságuk és önreflexiójuk fogyatékot szenved. Az átgondolt döntések helyett gyorsabban reagálnak, ám kevésbé meggondoltan."

Mivel a MI képtelen a valódi gondolatokra és érzésekre, könnyű belátni, hogy az ezzel töltött rengeteg idő megfosztja a gyermeket az erős EQ kialakulásának a lehetőségétől. Az érzelmi intelligencia fejlődését illetően további hatások is lehetnek:

  • Érzelmi távolságtartás: A gyermekeknek nehézségbe ütközhet az emberek és gépek közötti érzelmi különbségtétel. A határoknak ez az elmosódása a valós élet társas interakcióitól és emberi kapcsolataitól való érzelmi elszakadáshoz vezethet, mivel a gyerekek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a MI-vezérelt eszközökhöz vagy virtuális társakhoz, akikre barátként vagy akár családtagként is tekinthetnek (téged nézünk, Alexa!).
  • Az empátiára gyakorolt hatás: Az emberek és gépek közötti különbségtétel képességének a hiánya hatással lehet a gyermek empatikus képességeire és az emberi érzelmek megértésére. Nehézségeik lehetnek azzal, hogy felismerjék és megfelelően reagáljanak az érzelmi jelzésekre, mind a virtuális, mind pedig valós helyzetekben.

Lyndsi Lee, egy East Prairie-beli (Missouri Állam) anya ezekről a problémákról számolt be 13 éves lánya kapcsán, aki az MI alapú Snapchat alkalmazást használja.

"Nem érzem magamat felkészültnek arra, hogy megtanítsam a gyermekemnek hogyan tegyen érzelmileg különbséget az emberek és a gépek között, amikor az ő szemszögéből alapvetően ugyanolyanok."

Az érzelmi intelligencia fejlesztésére vonatkozó ötletek szülők számára

Az érzelmi intelligencia tapasztalat útján fejlődik. Jonathan Haidt a következőket írja The Anxious Generation (A szorongó generáció) című írásában:

"A tapasztalat és nem az információ jelenti az érzelmi fejlődés kulcsát. A felügyelet nélküli, gyermek által irányított játékból származik, ahol a gyermek a lehető legjobban meg tudja tanulni elviselni a horzsolásokat, kezelni az érzelmeit, kivárni a sorát, konfliktusokat feloldani és sportszerűen játszani."

A szülők az EQ fejlődésére a következő lehetőségeket tudják biztosítani:

A szülők, mint őrszemek

Jelenleg a MI az a vadnyugat, ahol szinte semmilyen szabály nem létezik a gyermekek védelme érdekében. Ez nem csupán az értelmi és érzelmi intelligencia hanyatlásának ad teret, hanem az erotikus chatbotok és a manipulált pornó veszélyének is. Nem csupán az rendkívül fontos, hogy a szülők kísérjék figyelemmel és korlátozzák azt az időt, amit gyermekük a Mesterséges Intelligencia használatával tölt, hanem az is, hogy kínáljanak fel neki olyan tevékenységet, amely segíti a gyermek értelmi és érzelmi fejlődését.

A szülőknek hihetetlen lehetőségük van arra, hogy gyermekeiket ellenálló, empatikus és előrelátó egyénekké formálják, akik a MI csodái és kihívásai között önbizalommal eligazodnak. A kreativitás elősegítésével, lehetőségek biztosításával, hogy a gyermek megoldhassa a saját problémáit és a valós világbeli játék megkövetelésével a szülők fel tudják vértezni gyermekeiket arra, hogy megfelelő képességeket alakítsanak ki magukban a MI által átszőtt világban való boldoguláshoz.

Írta: a Defend Young Minds csapata

Fordította: Dr. Rakonczásné Stiegelmayer Anita