A szelíd fény - Könyvbemutató

2024.04.17

Ennek a könyvnek a megjelenése nagy esemény a Szent II. János Pál intézet életében, mivel az eddig kiadott 6 könyvük közül ez az első regény. A mű Aquinói Szent Tamás életéről szól, a szent halálának 750. évfordulója jó alkalmat adott a megjelentetésére. A bemutatón Laci atya ismertette a könyvet, majd beszélt még a fordító, Dr. Rakonczásné Stiegelmayer Anita valamint a könyv lektora, Szalay András is.

Hogy miért vágtak bele egy regény lefordításába és kiadásába? Egyszerűen azért, mert egy regény által a teológiailag kevésbé képzett olvasók számára is hozzáférhetővé válhat ennek a kiváló domonkos szentnek az alakja, és "tompított" formában betekintést nyerhetnek a filozófiájába is. A cselekményt egy angol lovag szemszögéből követhetjük végig, és remek korrajzot kapunk a 13. századi Európáról, ahol a császári hatalom és az egyház komoly harcokat vív egymással. II. Frigyes német-római császár a regény egyik központi figurája, aki egyrészt egy művelt lovag, másrészt viszont – András szavaival élve – egy "tivornyázó sátán", aki antikrisztusként jelenik meg a műben. Mind Laci atya, mind Anita megemlítették, hogy a szerző alapos kutatómunkát végzett és nagy hangsúlyt fektetett a történelmi hitelességre. A történelmi kor mellett a regény bemutatja Aquinói Szent Tamás családját, szó esik harcokról, szerelemről, a jó és a rossz küzdelméről, és persze Istenről, akinek megismerése Tamás filozófiájának központi eleme. A szent tudós jelleme is a maga árnyaltságában mutatkozik meg, egyszerre láthatjuk gyermeki, szelíd, ártatlan vonásait és a harcos filozófust, aki megmutatja a helyes irányt a sötétségben.

A fordítási munkáról beszélve Anita kiemelte, hogy a könyv magyarra ültetése egyrészt nagyon nehéz, másrészt viszont felemelő feladat volt, amely lelkileg is sokat nyújtott számára. Sikerült ráhangolódnia Louis de Wohl gondolkodásmódjára, ami talán abból is fakad, hogy az író, aki 1903-tól 1961-ig élt, édesapja révén részben magyar származású volt. A könyv jobb megértését lábjegyzetek segítik, ami Szalay András érdeme. A nyelvi lektorálásban rajta kívül még Tömöri Krisztina is részt vett.

"Megnyugodtam" – összegezte Laci atya benyomásait a könyvvel kapcsolatban. Sokan panaszkodunk, hogy milyen szörnyű korban élünk, de a regényben bemutatott kor sokkal rosszabb volt. Habár apokaliptikusnak tűnt akkor a világ, Isten népe túlélte, és ugyanúgy a mai kort is túl fogja élni. Nem kell félnünk, Isten velünk van, a győzelem az övé – zárta a könyvbemutatót Laci atya.

Szeretettel ajánljuk a könyvet minden érdeklődőnek. Megvásárolható a Szent II. János Pál Intézetben, illetve megrendelhető az intézet honlapjáról.

Írta: Lieli Mariann